Instalacija WordPress-a na ISPConfig-u

U ovom članku opisaćemo Vam u potpunosti postupak instalacije WordPressa na ISPConfigu. Postupak se sastoji iz nekoliko koraka:

a) Kreirajte bazu u ISPConfigu. Nakon logovanja u ISPConfig pojavice vam se sledeći prozor:

ispconfig
ISPConfig

Sa leve strane nalazi se Vaš sajt u našem primeru to je niskin.in.rs, na koji kada kliknete dobijate sledeci prozor:

ispconfig
ISPConfig

Da bi napravili MySql bazu idete na dugme NEW koje se nalazi odmah pored Databases nakon čega se pojavljuje sledeći prozor:

ispconfig
ISPConfig

Gde vidite parametre Vaše baze koji će Vam biti potrebni kasnije pri instalaciji WordPressa:

 1. Ime baze
 2. Korisnik baze
 3. Šifra (koju ovde upisujete u prazno polje i obavezno je zapamtite ili negde zapišete)

b) Nakon što ste napravili bazu potrebno je da raspakovane fajlove Wordpresa prebacite uz pomoć nekog od ftp klijenta u folder web.

c)Preimenujte fajl wp-config-sample.php u wp-config.php i ubacite svoje podatke (ime baze, korisnika baze i šifru)

d) Ukucajte link www.vassajt.rs/wp-admin/install.php i sledite korake za instalaciju

e) Zapamtite lozinku koju ste automatski dobili.

Postavljanje sajta i FTP programi

Nakon što ste napravili Vaš sajt, registrovali odgovarajući domen, našli pouzdan hosting vreme je da Vaš domen osvane na Internetu kako bi konačno posetioci mogli da vide  produkt Vašeg rada. Dakle, ono što sada trebate da uradite jeste  da transferujete sadržaj  sajta na  server hosting provajdera odnosno na prostor na disku koji je određen odabranim web hosting paketom. Ova procedura transferovanja podataka obavlja se uz pomoć FTP (File Transfer Protocol). FTP protokol omogućava razmenu podataka između računara, kao i prebacivanje (upload)  fajlova na server i skidanje (download) fajlova sa servera.

FTP softveri

Jedni od najpopularnijih besplatnih  ftp softvera su svakako FileZilla, SmartFTP , Cute-FTP . Nakon što ste ubacili prilikom konfigurisanja Vaše FTP korisničko ime i šifru dobićete prozor koji u mnogome podseća na dva računarska hardiska, pri čemu jedan od njih predstavlja lokalni disk na vasem računaru, a drugi, udaljeni  disk na serveru. Sve što treba da uradite je da prebacujete fajlove sa  jednog diska na drugi. Naravno prenos je dvosmeran, tako da sem sto možete vršiti upload Vaših fajlova na server isto tako možete skinuti ceo sajt sa servera i izvršiti odgovarajuće promene.

Uputstvo za korišćenje FileZille

Nakon što ste skinuli sa sajta i  instalirali FileZillu  potrebno je da napravite FTP nalog uz pomoć Vašeg hosting naloga. Brza konekcija na FTP server omogućena je QuickConnect barom gde je potrebno upisati podatke iz Vašeg ftp naloga što obično podrazumeva:

 1. host (u našem primeru ftp.bezicni-internet.rs)
 2. korisničko ime
 3. šifra
ftp konekcija

Nakon popunjavanja odgovarajućih podataka klikom na dugme QuickConnect povezujemo se sa serverom tako da veoma brzo testiramo konekciju sa serverom. Onda iz glavnog menija idemo na File -> „Copy current connection to Site Manager pri čemu pravimo ulaz za novi sajt.

Korišćenje Site Manager-a

Site Manager omogućava uopšte korisnicima FileZille klijenta da čuvaju informacije o FTP sajtovima kao i  definisanje  još dodatnih parametara.

site manager
site manager

Sa leve strane biramo sajt na koji cemo da se povežemo pri čemu kad ga odaberemo možemo da ga editujemo, da promenimo ime, brišemo ili kopiramo. A sa desne strane imamo 4 opcije pri čemu u prvoj General obično definišemo:

 • host (pr. ftp.vašsajt.rs)
 • port (samo ukoliko se razlikuje od podrazumevanog  21)
 • tip ftp servera na koji se povezujemo (FTP ili SFTP)
 • korisničko ime (kojim se konektujemo na server)
 • šifra

U drugoj opciji Advanced definišemo direktorijum u lokalu koji se vidi kad se konektujemo na server npr D:/sajtmaster, kao i direktorijum na serveru odnosno root direktorijum npr /public_html.

Sledeća opcija Transfer Settings omogućava nam  da definišemo tip prenosa, dok  se u opciji Charset definiše tip kodiranja karaktera koji će se koristiti u komunikaciji sa serverom.

Transfer fajlova

Transfer fajlova se može vršiti na više načina. Jedan od njih je i prikazan na slici na fajl koji želite da prebacite na server kliknete desnim klikom i idete na opciju upload.

ftp-upload
ftp-upload

Još jednostavniji način za transfer fajlova je jednostavnim prevlačenjem fajla iz jednog panela u drugi. U donjem  delu možete pratiti progres vaših transfera, odnosno  u opciji Successful transfer močemo videti koliko njih je uspešno obavljeno.