WordPress teme

WordPress templejti ili teme su šabloni koji su unapred dizajnirani od strane drugih. Svaki templejt se vrlo lako menja , a od skora moguće je da se isti „skidaju“ direktno iz admin panela bez korišćenja FTP-a. Iz panela nemate uvid u veliki broj templejta koji se nalaze na drugim sajtovima i koji prvo moraju da se skinu u lokalu a onda prebace u folder /wp-content/themes koji se nalazi na Vašem FTP-u.

Instaliranje tema preko wordpress admin panela

1. Klikni na tab Themes (Teme) na levoj strani menija.
2.Klikni na Install Themes karticu (gore)
3. Izaberi boju teme ili neku od drugih ponudjenih karektaristika.
4. Pregledaj ili instaliraj temu.

Wordpress admin panel
Instaliranje wordpress tema

Linkovi ka wordpress templejtima